banner test
Aanleverspecifikaties

Voor het aanleveren van digitale bestanden bij Printcentre gaan wij er van uit dat u zich houdt aan de volgende voorwaarden.

Documenten opgemaakt in de volgende programma’s kunnen worden verwerkt:

• Adobe Indesign (Mac), illustrator, photoshop.
• QuarkXpress

Aanlevering in de volgende bestandsformaten:

• PDF (certified + pastekens)
• EPS (paskruizen)
• TIFF (paskruizen)
• JPG/JPEG,
• AI (paskruizen)
• Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Publisher (alleen geschikt voor digitaal drukwerk)

Microsoft bestanden
Bestanden opgemaakt in microsoft programma's als bv word, of publisher zijn niet geschikt voor drukwerk vervaardigd op de conventioneel manier in offset. Deze bestanden kunnen wel gebruikt worden voor digitaal drukwerk.

Aangeleverd bestand
De aangeleverde bestanden worden door de medewerkers van onze prepress gecontroleerd, bij evt geconstateerde fouten in het bestand wordt contact met u opgenomen om deze aan te passen. Printcentre kan echter nimmer aansprakelijk gesteld worden voor fouten in uw digitaal aangeleverde bestand, u dient ten alle tijden ervoor te zorgen dat u een correct en foutloos drukklaar geschikt bestand aanleverd. Mochten onze mensen desondanks een fout constateren en voor u de correctie uit moeten voeren dan worden daar aan u van te voren de kosten door gegeven. De min. kosten voor een aanpassing of omzetting van een bestand zijn € 15,- excl. BTW.

Snijtekens
Uw bestanden dienen te zijn vzv snijtekens rondom. Bij aflopende bedrukking 3 mm. overlap. (dit laatste is erg belangrijk en wordt vaak vergeten, bij vragen neemt u dan contact met ons op info@printcentre.nl )

Gebruik van lijnen
Indien u in uw opmaak lijnen gebruikt dan dient de minimale dikte 0,75 mm. te zijn

Kleuren
In uw full color opmaak dient u al uw kleuren om te zetten naar CMYK volgens de Euroscale. Foto's dienen te zijn omgezet van RGB naar CMYK in photoshop, belangrijk hierbij is dat u UCR toepast en ervoor zorgt dat de donkere partijen in de foto bestaan uit 100% zwart en dat de onderliggende kleuren cyaan, magenta en geel tot een minimum worden beperkt. Bij verkeerd omgezette foto's komt het voor dat de donkere partijen uit de 4 drukkleuren bestaan in een 100% dekking, dit kan leiden tot het overzetten de foto in het drukwerk.
Controleer in uw bestand ook de lichte partijen, hier dient een minimale puntwaarde te staan van 5%. in de donkerpartijen is deze 95%
Bij PMS drukwerk dient u uw bestanden op te maken in de juiste PMS waarden in het gehele document.
Houdt er rekening mee dat PMS kleuren omgezet in CMYK een afwijkende kleur kunnen geven, zie hiervoor de speciale Pantone Waaier (PMS naar CMYK)

Aanleveren bestanden max 8Mb upload per artikel!
U kunt uw bestanden aanleveren via onze site. U kunt inloggen met uw accountgegevens en dan klikken op uw order. Vervolgens kunt u via de site uw bestand uploaden door via de knop bestand uploaden uw bestand naar ons te uploaden.
Bij te bestanden groter dan 8 Mb kunt ook uw bestand naar ons versturen via www.wetransfer.com (gratis)  Wel altijd uw ordernummer hierbij vermelden.
Mocht dit niet lukken neem dan even contact met ons op via de mail info@printcentre.nl met als onderwerp uw ordernummer.
Impression Design + Internet Enkhuizen - concept - design - interactive