banner test
Copyright Printcentre

U wordt toestemming verleend om deze site en haar inhoud te bezoeken en te gebruiken voor het doel van het voorbereiden, het evalueren, en het bestellen van gedrukte producten alleen door PrintCentre (hierna naar gerefereerd als “Producten”). Geen andere downloading, retentie, gebruik, publicatie of distributie van een onderdeel van deze site is geautoriseerd of toegestaan. Het verkrijgen van producten van PrintCentre geeft u niet het recht om een gedeelte van de inhoud apart van de klaar gedrukte producten die door PrintCentre aan u geleverd worden te gebruiken.U gaat akkoord deze site in een verantwoordelijke manier te gebruiken die in volledige overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden en met uw lokale wetten en regels, inclusief export en import wetgeving. Zonder limitatie mag geen onderdeel van de inhoud als een handelsmerk of service merk gebruikt worden, voor enig pornografisch gebruik, voor elk onwettig gebruik, voor het schade aanbrengen aan een persoon, voor het overtreden van het recht tot privacy of publiciteit, voor het inbreken op een kopierecht, handelsnaam, handelsmerk, service merk of ander inellectueel eigendoms recht van een persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord dat u deze site niet zult gebruiken voor de productie van producten die kwetsend, illegaal, bedreigend, schadend, obsceen, of op een andere manier bezwaarmakend kunnen zijn. PrintCentre heeft het recht om haar service naar klanten die PrintCentre voor ongewenste activiteiten gebruiken stop te zetten.U alleen bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Inhoud in combinatie met andere afbeeldingen, grafisch materiaal, tekst of andere materialen die u in onze producten verwerkt. U gaat ermee akkoord dat u geen tekst, afbeelding, ontwerp, handelsmerk, of enig kopiegerechtigd werk van een derde partij in uw product verwerkt tenzij u de juiste autorisatie van de eigenaar heeft gekregen. U garandeert dat uw producten geen inbreuk maken op enige rechten van een derde partij, inclusief kopierecht, handelmerk, het recht van publiciteit of privacy, en u zult een derde partij niet in een kwaad daglicht stellen. en dat u alle benodigde rechten of toestemmingen heeft om materiaal van een derde partij in uw producten te verwerken. Door een bestelling op onze site te plaatsen geeft u aan dat u al deze rechten en toestemmingen heeft en geeft u PrintCentre de opdracht deze producten in uw naam te drukken.

Impression Design + Internet Enkhuizen - concept - design - interactive